Pionir A.D. - Srbobran

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta
Osnovno Objave i dokumenti Obaveštenje sa sednice akcionara održane 16.05.2013

Obaveštenje sa sednice akcionara održane 16.05.2013

Štampa PDF

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala i člana 2. stav 1. tačka 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, PIONIR AD SRBOBRAN, Salaš preko bare 27, Srbobran, MB 08055157 objavljuje:

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 16.05.2013. godine u 12.00 časova, u sali Upravne zgrade Društva, održana je redovna Skupština akcionara PIONIR AD SRBOBRAN na kojoj su donete sledeće:

ODLUKE

1. Odluka o usvajanju dnevnog reda;
2. Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja, sa izveštajem revizora za 2012. godinu;
3. Odluka o raspodeli dobiti po finansijskim izveštajima za 2012. godinu;
4. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju;
5. Odluka o izboru revizora za 2013. godinu.

Tekst donetih odluka je dostupan u sedištu Društva, Salaš preko bare 27, Srbobran, u redovno radno vreme.

PIONIR AD SRBOBRAN
_____________________________
Milenko Sinđić, generalni direktor

Poslednje ažurirano sreda, 27 februar 2019 08:17